Lena Sjöberg

Yoga betyder förening, förening mellan kropp, själ sinne. Yoga är att skapa medvetenhet om kropp, tankar och känslor, först då kan du finna din balans i livet. Andningen är fundamental i yoga och i livet, utan andning inget liv. Med medveten andning kan vi styra hur vi mår. Medveten andning i samspel med fysiska övningar, vila och återhämtning ger din kropp ny energi
Vad du tillför din kropp och hur och när du äter är avgörande för ditt välbefinnande. Skapa medvetenhet om kostens betydelse för dig, vi är alla olika.
Att regelbundet rensa huvudet för att kunna tänka nya tankar genom meditation ger klarhet. Unna dig lite tid varje dag som ger dig kraft

Kontakt:  lena.sjoberg@wellnesshouse.nu  tel. 0705 414248

Mer info: www.lsy.se