Kostrådgivning

Vår kost har avgörande betydelse för vår hälsa och livskvalitet. 

Att få rådgivning kring kosten kan handla om olika saker; viktnedgång, viktuppgång, förbättrad kost, anpassad kost, beteenden, vanor och motivation. Oavsett om det handlar om bristande energi eller en krånglande mage så kan det bero på vad du äter eller inte äter.

Vid ett första möte kartläggs dina kostvanor och beteenden. Vi går igenom elementär näringslära och du får i uppgift att skriva kostdagbok under fyra dagar som sedan analyseras utifrån energiinnehåll, energiprocent, vitaminer och mineraler.

Vid andra tillfället gör vi en individuell kostplan med utgångspunkt från analysen. Du får tips och råd kring energigivande råvaror, tillagning och recept.

Tillfälle tre och fyra är uppföljning via telefon. Uppföljningar behövs för att behålla motivationen till kostförändringen.